• ตึกจาม4
  • ป้ายด้านหน้า
  • sl002

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การติดต่อ

ที่อยู่:
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 4 ชั้น3 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-3305,0-2218-3356

โทรสาร: 0-2218-3309

http://www.council.chula.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อ